Saturday, June 9, 2007

Episode 1. Pleased to meet you
(download)

1 Greetings - 2. Introductions - 3. Simple Sentences - 4. Personal Pronouns - 5. THAT and THIS - 6. Adjectives
Anne, a wine dealer from Singapore, arrives at Adelaide Airport and meets her local buyer, Sarah.

Anne walks out with the other passengers...

ANNE Excuse me...

SARAH Anne Lee?

ANNE Yes. Hello

SARAH I’m Sarah Taylor. I’m your new local buyer. Pleased to meet you.
(they shake hands)

ANNE It’s very kind of you to meet me.

SARAH Oh. Sorry. This is my husband, Mark.

MARK Good morning. How are you?

ANNE Very well thankyou.

MARK How was your flight?

ANNE Actually, I’m a bit tired. It was a very long flight.

SARAH Let’s get your bags.

The three watch as the bags go around. Anne points.

ANNE That’s mine there! The red one.

MARK It’s heavy!

ANNE Sorry.

SARAH Don’t worry. Mark’s strong – aren’t you dear?

MARK No worries.

SARAH
Come on. Let’s go to the hotel.

They leave the airport.

3 comments:

Anonymous said...

Rất tuyệt. Mình đã download toàn bộ clip các chương trình tiếng Anh của ABC Asia Pacific về từ lâu, nhưng để upload toàn bộ và cả transcript như bạn thì đúng là kì công. Thanks!
PS: Living Eng. còn 1 fần rất quan trọng là fần dẫn và giảng của người dẫn chương trình, mình k tìm đc, và trên blog này cũng k có. Bạn có tìm đc fần này ở đâu k?

TTM said...

Ban tu9a2

Bạn có thể cho mình xin các clip bạn đã download kg? Mình muốn cho các em sinh viên học thêm. Cám ơn nhiều

Minh
ttminh@vnseameo.org

ngocmaiax said...

Hi Tuan
Ban co the chi minh cach download khong? minh download hoai ma khong duoc.