Thursday, May 10, 2007

Để thế hệ trẻ tiếp xúc với tiếng Anh là rất cần thiết

Windows tiếng Việt có thực sự đem lại lợi ích cho nền công nghệ thông tin nước nhà hay chỉ là một cách của Microsoft cột chặt sản phẩm của họ vào người tiêu dùng Việt Nam?

Người gửi: Xuan Bach
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Một số ý kiến về việc Việt hoá Windows và Office

Tôi có một số ý kiến về việc Việt hoá Windows và Office.

Thứ nhất, không phải là không có tiếng Việt thì không thể phổ cập hoá tin học. Tiếng Anh cũng không quá khó để mọi người học. Tôi có một đứa cháu mới 4 tuổi, hoàn toàn chưa biết một chút gì về tiếng Việt, chứ chưa nói đến tiếng Anh, nhưng cháu có thể biết một số những thao tác cơ bản trên máy tính, có thể bật mở máy, chạy chương trình, thoát khỏi chương trình... Cháu làm được là do cháu ham thích, cho nên nói một lần là cháu đã nhớ những thao tác, mặc dù cháu có thể hoàn toàn không hiểu về ngôn ngữ.

Vấn đề tôi muốn nói đến là nhu cầu. Khi người ta thực sự có nhu cầu về việc sử dụng máy tính thì người ta sẽ học rất nhanh cho dù họ không biết tiếng Anh.

Đứng về mặt phổ cập mà nói, thực sự nếu dùng một phần mềm tiếng Việt thì sẽ dễ sử dụng hơn nhiều so với dùng một phần mềm tiếng Anh. Tuy nhiên, những thuật ngữ tin học lại dùng chung cho rất nhiều phần mềm. Cho nên, nếu học theo tiếng Việt chúng ta chỉ biết duy nhất phần mềm chúng ta học, khi sử dụng một phần mềm khác thì gặp khó khăn. Một người sử dụng máy tính không chỉ dùng duy nhất 1, 2 phần mềm được Việt hoá mà còn cần rất nhiều phần mềm khác có giao diện tiếng Anh. Chính điều đó cũng gây khó khăn cho quá trình phổ cập tin học.

Chúng ta đang tiến hành việc phổ cập tiếng Anh, vì đó là ngôn ngữ chủ đạo trong các giao tiếp quốc tế, cũng như tiếp cận tri thức mới. Cho nên, để thế hệ trẻ tiếp xúc với tiếng Anh qua máy tính là rất tốt và tạo động lực cho họ phải học tập ngôn ngữ này.

Sẽ nảy sinh những bất đồng trong việc trao đổi, học hỏi giữa hai người sử dụng hai loại ngôn ngữ khác nhau. Có lẽ, chúng ta không thể bỏ hẳn tiếng Anh để chuyển sang tiếng Việt vì sẽ nảy sinh việc không nhất quán trong việc đào tạo, phổ biến kiến thức.

Nhìn chung, việc Việt hoá Windows đem lại nhiều cái lợi. Trước mắt là giúp cho người mới sử dụng học được nhanh hơn. Bên cạnh đó, về lâu về dài nó cũng có ảnh hưởng tiêu cực khác. Windows tiếng Việt có thực sự đem lại lợi ích cho nền công nghệ thông tin nước nhà hay chỉ là một cách của Microsoft cột chặt sản phẩm của họ vào người tiêu dùng Việt Nam?

No comments: